Kina Royou – Sanjeev Singh

kin royou bhan timi manako balesimaa 

kin raakhyou chokho mutu tikho chulesima 

la……la……………… 

la……la……………… 
kasto chot paryo bhan 

kasko manama paryo 

timraa nishchal aankha bhitra 

kasko byatha saryo 

kin bagyou aaj timi 

manako kulesima 

kin raakhyou chokho mutu tikho chulesima 

la……la……………… 

la……la……………… 
kati ghumti aaphnai laagthyo 

kati timrai jastai 

kati triShna timrai laagthyo 

kati merai jastai 

kin bhaagyou taaDhaa taaDhaa 

eklai behoshimaa 

kin raakhyou chokho mutu tikho chulesima-2 

la……la……………… 

la……la………………