Aaudaichhu ma Timilai – Sanjeev Singh

आउँदैछु म तिमीलाई लिनलाई…लिनलाई… 

थाहा छ तिमी मेरी हौ 

सबैलाई…सबैलाई… 

धेरै भयो तिमीलाई नभेटेको 

धेरै भयो तिमीलाई नदेखेको 
लानेछु म तिमीलाई धेरै पर 

हाम्रो बाहेक हुन्न त्यहाँ कुनै घर 

राख्नेछु म तिमीलाई 

मुटु माझ…मुटु माझ… 

दिन हुन्छ हेर त्यहाँ 

हुन्न साँझ…हुन्न साँझ… 

धेरै भयो तिमीलाई नभेटेको 

धेरै भयो तिमीलाई नदेखेको 
जानेछु म तिमी लिएर सगरमा 

सुन्दर लाग्छ संसार हाम्रो नजरमा 

चाहन्छु म तिमीलाई 

खुशी दिन…खुशी दिन… 

बित्ने छ सुखले हाम्रो 

हरेक दिन…हरेक दिन… 

धेरै भयो तिमीलाई नभेटेको 

धेरै भयो तिमीलाई नदेखेको

Advertisements