Aaudaichhu ma Timilai – Sanjeev Singh

आउँदैछु म तिमीलाई लिनलाई...लिनलाई...  थाहा छ तिमी मेरी हौ  सबैलाई...सबैलाई...  धेरै भयो तिमीलाई नभेटेको  धेरै भयो तिमीलाई नदेखेको  लानेछु म तिमीलाई धेरै पर  हाम्रो बाहेक हुन्न त्यहाँ कुनै घर  राख्नेछु म…