Kina Kina Tasiyera – Deepak Limbu

(kina kina taasiyera 

basau basau laagyo aaja) 2 

(aakha chimli kasiyera) 2 

basu basu laagyo aaja 

kina kina taasiyera 

basu basu laagyo aaja 
(timi bhanchhau busy chhu ma 

aba jaanu parchha) 2 

jaane kura garda malai 

sachchai pir parchha 

saakha hudai tyo man bhitra 

pasu pasu laagyo aaja 

chukul thoki tehi man maa 

chukul thoki tehi man maa 

basu basu laagyo aaja 

kina kina taasiyera 

basu basu laagyo aaja 
(ekai chhin hai bhanda bhandai 

dinai bitdai gayo) 2 

thaha napaai adhyaaro le 

haami lai kichdai gayo 

nachhutine saangle paari 

kasu kasu laagyo aaja 

duita jyaan lai yeutai paari 

duita jyaan lai yeutai paari 

basu basu laagyo aaja 
(kina kina taasiyera 

basau basau laagyo aaja) 2 

(aakha chimli kasiyera) 2 

basu basu laagyo aaja 

kina kina taasiyera 

basu basu laagyo aaja