Let’s Rock Mayalu – Sanjay Shrestha 

(एघार बार्ह तेर्ह, झ्यालाबाट हेर)—२ 

सोर्ह बर्षे जवानीलाई किन फाल्छौ खेर 

(lets rock mayalu )—२ 
(धनकुटामा जाँदाखेरी धरानको बास)—२ 

एक्लो मेरो जीवनमा तिम्रो नै छ आस 

(lets rock mayalu )—२ 
(जनकपुरको मन्दिरमा भाका पनि खाउँला)—२ 

तिमी नै हौ जीवनसाथी भनेर रोजौला 

(lets rock mayalu )—२ 
(पोखराको फेवातालमा डुँगाको छ ताँती )—२ 

आउ हामी उडीजाउँ है बादलुको माथि 

(lets rock mayalu)—२

Advertisements