Samaya – Deepak Bajracharya 

(Jivana ko moda ma, bitisake pachi

 Phakera aaudai na) 
Bitisake pachi pharke ra aaun dai na 

Jivan ko bato ma chhahe khola tara ya na tara 

Umer ko baisa ma chhahe maya gara ya na gara 

Tara daudi rahe ko samaya, 

Bitisake pachi pharkera aau dai na 
Jivan ko bato ma chhahe hansa chhahe roau aafu khusi 

Kamalo maan bhaye dukha paun chhau sukha haina kahile 

Tara bagi rahe ko kholo um hum 

Rokidaina ra pharke ra aaun dai na 
Bichod ka yatana, bhogi rahane haru lai mero samjhana 

Aansu ko jharana, bagauna pardai na mero geeta sunera 

Tara hansi khusi bitaun jivan 

Samjhera pani samjhinu ke chha ra, ah ha 
Sunsana raat parchha, nana thari ke kura samjhin chha 

Ra ali ali maat parchha, biteka samjhana haru lai bhulauna 

Tara biti raheko jivan daudi daina ra rokera rokinna, ah ha 
Jivan ko bato ma chhahe hansa chhahe roau aafu khusi 

Kamalo maan bhaye dukha paun chhau sukha haina kahile 

Tara bagi rahe ko kholo um hum 

Rokidaina ra pharke ra aaun dai na 

Jivan ko bato ma chhahe khola tara ya na tara 

Umer ko baisa ma chhahe maya gara ya na gara 

Tara daudi rahe ko samaya um um 

bitisake pachi pharkera aau dai na