Kali Kali Hissi – Deepak Bajracharya 

(काली काली हिस्सी परेकी 

हेर न कस्तो आँखा तरेकी 

रिसले हो कि खुशीले 

बुझ्नै सकिन मैले )२ 
(मुहार हेर्‍यो सारै रिसालु 

तर तिमी छौ दयालु 

कहिले देखिन्छौ सारै नशालु 

कति राम्री मेरी मायालु )२ 
काली काली हिस्सी परेकी 

हेर न कस्तो आँखा तरेकी 

रिसले हो कि खुशीले 

बुझ्नै सकिन मैले 
(जति हेरुँ हेरुँ लाग्ने 

हेरे पछि त्यसै भाग्ने 

कहिले देखिन्छौ सारै चंचल 

मेरो मनमा हुन्छ हलचल )२ 
(काली काली हिस्सी परेकी 

हेर न कस्तो आँखा तरेकी 

रिसले हो कि खुशीले 

बुझ्नै सकिन मैले )२