Anjan Mayalu – Sanjay Shrestha

हे मेरी अन्जान मायालु, स्वागत गर्छु सपनीमा  तस्वीर कोर्छु कल्पनामा, भेटेको छैन बिपनीमा  (भाग्यले कतै मेरो हात समाई, देख्ने छु कि तिमीलाई नै भनि)२  (डुलीहिंड्छु सधैं भित्र रमाई, लक्छीए  हिन…