Dekhawati Maya Jalma – Dharmendra Sewan 

देखावटी माया जालमा फस्न पुगेछु

 दुनियाँको नजरमा आज (गिर्न पुगेछु )२ 

गिर्न पुगेछु… 
(नदिएको भए हुन्थ्यो खोक्रा ती आशाहरु 

नखेलेको भए हुन्थ्यो झुटा पासाहरु )२ 

(व्यर्थैमा माया मैले उनीलाई दिएछु )२ 

दुनियाँको नजरमा आज (गिर्न पुगेछु )२ 

गिर्न पुगेछु… 
(उनी बिना आज म एक्लो भएछु 

एक्लोपनको आभाष भुल्न पिउन थालेछु )२ 

दुनियाँको नजरमा आज (गिर्न पुगेछु )२ 
देखावटी माया जालमा फस्न पुगेछु 

दुनियाँको नजरमा आज (गिर्न पुगेछु )२ 

(गिर्न पुगेछु…)२