Timro Tyo Ruple – Dharmendra Sewan 

तिम्रो त्यो रूपले नशालु आँखाले नहेर मलाई

 (शान्त यो ह्रिदयमा छाल उठ्ला बेस्सरी )२ 

किनारमा आई बगाउला तिमीलाई… 

तिम्रो त्यो रूपले नशालु आँखाले नहेर मलाई 

शान्त यो ह्रिदयमा छाल उठ्ला बेस्सरी 

(किनारमा आई बगाउला तिमीलाई )२ 

तिम्रो त्यो रूपले नशालु आँखाले नहेर मलाई… 
(मनमुटु बाँधेको छु सारा खुशी बाँधेको छु )२ 

फुकाउने कोशिस नगर 

रोकिएका पाईला मेरा बढाउने कोशिस नगर 

बढाउने कोशिस नगर… 

(तिम्रो त्यो रूपले नशालु आँखाले नहेर मलाई)२ 

(शान्त यो ह्रिद्सयमा छाल उठ्ला बेस्सरि )२ 

(किनारमा आई बगाउला तिमीलाई )२ 

तिम्रो त्यो रूपले नशालु आँखाले नहेर मलाई…

Advertisements