Timro Tyo Ruple – Dharmendra Sewan 

तिम्रो त्यो रूपले नशालु आँखाले नहेर मलाई  (शान्त यो ह्रिदयमा छाल उठ्ला बेस्सरी )२  किनारमा आई बगाउला तिमीलाई...  तिम्रो त्यो रूपले नशालु आँखाले नहेर मलाई  शान्त यो ह्रिदयमा छाल उठ्ला…