Tulsi Aaganmaa – Babu Bogati

हे तुल्सी 

आँगनमा रोपौला 

जीवन भरी छातिमा राखि 

मायाले छोपौला 
(तिम्रो त्यो मनमा मेरो पिरती कुन दिन फुल्ने हो 

मलाई सम्झेर संसारलाई तिमी कुन दिन भुल्ने हो) २ 

(हे तुल्सी आँगनमा रोपौला) २ 

(जीवन भरी छातिमा राखि 

मायाले छोपौला) २ 

तिम्रो त्यो मनमा मेरो पिरती कुन दिन फुल्ने हो 
(माया माया भन्दा भन्दै तिम्रो पछी लागे) २ 

(देवी देउतासँग मैले सधै तिमीलाई मागे) २ 

(हे तुल्सी आँगनमा रोपौला) २ 

(जीवन भरी छातिमा राखि 

माया ले छोपौला) २ 

तिम्रो त्यो मनमा मेरो पिरती कुन दिन फुल्ने हो 
(बाटो मुनिको फुल झै ओइली झर्छु कि म) २ 

(तिम्रो सपना बुन्दा बुन्दै यसै मर्छु कि म) २ 

(हे तुल्सी आँगनमा रोपौला) २ 

(जीवन भरी छातिमा राखि 

माया ले छोपौला) २ 

तिम्रो त्यो मनमा मेरो पिरती कुन दिन फुल्ने हो 

मायामा भुल्ने हो 

संसारलाई भुल्ने हो