Hare Ram Hare Ram – Bharat Sitoula 

(पाप भन्दा पर भागुँ 

हरपल तिम्रै नाम जपुँ)२ 

तिम्रै महिमा गाईं रहुँ 

(हरे राम हरे राम 

हरे कृष्ण हरे राम )४ 
तिम्रै प्रेमको धुनी बाली 

जीवन भर नै तापी रहुँ 

तिम्रै महिमा गाईं रहुँ 

(हरे राम हरे राम 

हरे कृष्ण हरे राम )४ 
समर्पणको माला उनि 

जीवन भर नै लाई रहुँ 

तिम्रै महिमा गाईं रहुँ 

(हरे राम हरे राम 

हरे कृष्ण हरे राम )४ 
(पाप भन्दा पर भागुँ 

हरपल तिम्रै नाम जपुँ)२ 

तिम्रै महिमा गाईं रहुँ 

(हरे राम हरे राम 

हरे कृष्ण हरे राम )४

Advertisements