Bato Pharakilo Theyo – Babu Bogati 

(बाटो फराकिलो थियो )२

 (संगै हिंड्न सकिन )२ 

(गल्ति मेरै थियो 

तिमीलाई चिन्न सकिन…)२ 
(तिम्रो हरेक गल्तिलाई 

कहिले गल्ति मानिन )२ 

आफ्नो सम्झि सधैं नै 

(पराई कहिल्यै ठानिन )२ 

(बाटो फराकिलो थियो )२ 

(संगै हिंड्न सकिन )२ 

(गल्ति मेरै थियो 

तिमीलाई चिन्न सकिन…)२ 
((टुक्रा टुक्रा भयो मन 

कहिल्यै नजोडिने गरि )२ 

म लाखौं पिडा सहुँला 

(खुसी हुनु सधै भरि )२ 

(बाटो फराकिलो थियो )२ 

(संगै हिंड्न सकिन )२ 

(गल्ति मेरै थियो 

तिमीलाई चिन्न सकिन 

(तिमीलाई चिन्न सकिन…)३