Prem Patra – Anil Singh 

Maya ko pahi lo saugat sworup 

Hridai ko mero sano anurodh 

Maya ko pahi lo saugat sworup 

Hridai ko mero sano anurodh 

Korera mayako, dwi sabdha timi lai 

Mero yo prema patra *3 
I don’t know how, 

I don’t know when & where 

I don’t know how, 

I don’t know when & where 

I gave my heart 

I fell in love with her 
Chha jigu nugale chhaungu du 

Mikha ya byapta juya chhaungu du 

Chha jigu nugale chhaungu du 

Mikha ya byapta juya chhaungu du 

Chha jigu nuga he kha 

Nuga yu dhadkane chhaungu du 
Kaagaz hoina yo mutu po ho mero*2 

Timi bina jeauna dheria chha garo 

Swimpi dai chhu maya ko 

Dwi sabda timi lai 

Mero yo prem patra * 4

Advertisements