Saan Naniko Gaalaima – Sudeep Giri 

(Saan-naniko Gaalai ma Kaalo Kothi Kya Suhaayeko

 Haaso Ramro morile oth ma laali kya laayeko)—2 

(Baisale maatiyera haami sanga tarkiyera)—2 

Thita sanga hidne garthi 

Aama sanga ghurki laaunthi 

Saan-naniko Saan-naniko Saan-naniko 

Saan-naniko Gaalai ma Kaalo Kothi Kya Suhaayeko 

Haaso Ramro morile oth ma laali kya laayeko 
Raato choli timikkai 

(Raato choli timikkai Patukee laayeko)–2 

(Raato phooli kaanko jhumka kya bidhi suhaayeko)—2 

(Baisale maatiyera haami sanga tarkiyera)—2 

Baato baato hidne garthi 

Daajulai chothaalo laauthee 

Saan-naniko Saan-naniko Saan-naniko 

Saan-naaniko kesaima 

Dhago baateko kya suhaayeko 

Haaso Ramro morile oth ma laali kya laayeko 
Seerko badhee Seeraima 

Seerko badhee Seeraima gaajal tika laayeko 

Banaarasi saarima, chhata kina odheko 

Seerko badhee Seeraima gaajal tika laayeko 

Banaarasi saarima, chhata kina odheko 

(Baisale maatiyera tesai tesai phurkiyera)—2 

Maski Maski hidne garthee 

Ramaaudai din bitaau bhanthee 

Saan-naniko Saan-naniko Saan-naniko 

(Saan-naniko Gaalai ma Kaalo Kothi Kya Suhaayeko 

Haaso Ramro morile othma laali kya laayeko)—2

Advertisements