Dukhauna Ruwauna Kati Sakchau – Sudeep Giri

(dukhauna ruwauna kati sakchau timi )2

(jati sakchau baru ruwau malai )2 

(aashaharu rahe samma namari ma gaye samma )2 

samjherai saherai ma baachna sakchu 

(ekalai yaha…)2 
kasto yo maya timro ruwaucha sadhai malai 

kasto yo prita timro jhaskaucha sadhai malai 

ruwaucha sadhai malai 

(jaba ma hunchu ekantama…)2 

(dukhauna ruwauna kati sakchau timi )2 

(jati sakchau baru ruwau malai..)2 

(aashaharu rahe samma namari ma gaye samma )2 

samjherai saherai ma baachna sakchu 

eklai yaha….

Advertisements