Din Bityo Baato Herdai – Sishir Yogi 

(din bityo baato herdai 

raat bityo kolte ferdai) 2 

aakash ko jun pani 

aakash ko jun pani 

asthaai gayo herda herdai 

asthaai gayo herda herdai 

din bityo baato herdai 

raat bityo kolte ferdai 
(na-aaudamaa aaulaa bhanne 

baaki aas hudo raichha) 2 

samaya ko aghi sadhai 

samaya ko aghi sadhai 

manchhe daas hudo rahechha 

manchhe daas hudo rahechha 

daiba le ni nidhar maa 

khoi kunni ke ke lekhyo 

farki aauchhu bhannelai 

farki aauchhu bhannelai 

kun paapi le baato chhekyo 

kun paapi le baato chhekyo 

din bityo baato herdai 

raat bityo kolte ferdai 
(udaayera astaai sake 

dherai choti ghaam jun) 2 

fikka fikka laagchhan achel 

fikka fikka laagchhan achel 

sangeet kaa sabai dhoon 

sangeet kaa sabai dhoon 

bechainimaa din bityo 

anido mai raat dhalyo 

parkhaai ko pida boki 

parkhaai ko pida boki 

man bhitra aadhi chalyo 

man bhitra aadhi chalyo 

din bityo baato herdai 

raat bityo kolte ferdai

Advertisements