Chadera Kaam Sara – Sishir Yogi

छाडेर काम सारा एक काम रोजिरहेछु 

यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु 

भेटे कहि बताई हे राष्ट्रका बटुहि 

रक्ष्यार्थ जन्मिएका छन कि सपुत कोहि 

यो प्रश्न ख्याल राखी सबलाई सोधिरहेछु 

यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु 
chadera kaam sara ek kaama roji rahechu 

yo deshma ma euta manis khoji rahechu 

vete kahi bataye hey rastra ka batuhi 

rakchyartha janmiyeka chan ki saput kohi 

yo prashna khyal rakhe sablai sodhi rahechu 

yo deshma ma euta manis khoji rahechu 
aama yedi nabache kasko piyar piune 

kun khakhma ramaune kaska nimitta jiune 

murchit matri vumi ko pran ko haranma 

yo bish ko ghada jo piune cha bir ranama 

kasta param pratapi testa ajya nayek 

awatar vayera manab hunhaar harnalai 

(ma tehi mahan manab kumarga khopi rahechu)2 

yo deshma ma euta manis khoji rahechu 
yo mul ghar dhalema thau kaha cha jane 

hola kunai ta bato jodhera saatha lane 

payera sakti satta gardaina jo kukarma 

aafnai sarir rup ko jo bujcha vitri marma 

sanchit najagai yo desh mathi lane 

aasha ra unnati ko drishti diyera jane 

(ma tehi naya vabishya ko bij ropi rahechu)2 

(yo deshma ma euta manis khoji rahechu)2