Timi Mero Aderima – Sishir Yogi 

(तिमी मेरो अधेंरीमा तिमी उजेलीमा 

तिमी मेरो ढुकढुकीमा तिमी सुसेलीमा )२ 
(तिमी मेरो प्रित अनि तिमी नै हौ जीत )२ 

तिमी मेरो सरगम अनि तिमी नै हौ गीत 

उदास मेरो जिन्दगीमा खुसियाली तिमी 

उजाड मेरो जिन्दगीमा तिमी हरियाली 

तिमी मेरो अधेंरीमा तिमी उजेलीमा 

तिमी मेरो ढुकढुकीमा तिमी सुसेलीमा 
(तिमीलाई जिन्दगीमा घात )२ 

जूनि भरी तिमीसँगै बिताउने छु साथ 

(तिमी मेरो सम्झनामा तिमी कल्पनामा 

तिमी मेरो भावनामा तिमी चाहनामा 

तिमी मेरो अधेंरीमा तिमी उजेलीमा 

तिमी मेरो ढुकढुकीमा तिमी सुसेलीमा 

(तिमी मेरो सम्झनामा तिमी कल्पनामा 

तिमी मेरो भावनामा तिमी चाहनामा )२