Soi Dhole Soi – Dhiraj Rai

ओ ओ नाना नाना हो दिंगगल्मा

 पारुहांगलाई पैसा राखी उसैलाई मागेको 

सुम्निमाको कसम खान्छु,छैन है ढाँटेको 

धरानैम सँगसँगै चण्डी नाचेको, 

बुढासुब्बा बाँसैभरि प्रीति गाँसेको 

ए नानु-ए नानु लौन हो मन भुल्यो के गरुँ 

सोई-सोई ला हो हुर्र हा हा 

सोई ढोले सोई,अर्को ढोले खोई 

अर्को ढोले खोई हो अर्को ढोले खोई 

जे जे होला,जसो होला ल्याउँछु, ल्याउँछु 

म,कठुवाभरि वासिम पुर्याउन लान्छु म 

यलाम्बरको आशिर्बाद छ मेरो शीरमाथि, 

दुनियाँले के नै गर्छ मन मिलेपछि 

ए नानु-ए नानु लौन हो,मन मिल्यो के गरुँ 

सोई-सोई ला हो हुर्र हा हा 

सोई ढोले सोई,अर्को ढोले खोई 

अर्को ढोले खोई हो अर्को ढोले खोई