Timro Aakhama Raheka – Deep Shrestha 

तिम्रो आँखामा रहेका 

काँडालाई निकाल्न खोजि रहेँ 

(त्यो आँखामा फूल फुलेको मैले 

हेर्न चाहि रहें )२ 

तिम्रो आँखामा रहेका काँडालाई 

निकाल्न खोजि रहेँ… 
त्यो दिन सफल हुने छ… 

(त्यो दिन सफल हुने छ 

जुन दिन फूल फुल्ने छ )२ 

(पुराना तिता कुरालाई 

यो मनले भुल्ने छ )२ 

तिम्रो मनमा बसेका ढुंगालाई 

पगाल्न खोजि रहें 

(त्यो मनमा फूल फुलेको मैले 

हेर्न चाहि रहें )२ 

तिम्रो आँखामा रहेका काँडालाई 

निकाल्न खोजि रहेँ… 
झर्छन आँशुहरु… 

(झर्छन आँशुहरु 

त्यो मनमा चोट सहँदा )२ 

(खुशि पनि हुन्छ मन 

त्यो मुस्कान हेर्न पाउँदा )२ 

तिम्रो मुहारमा लुकेका बादललाई 

हटाउँन खोजि रहें 

(त्यो मुहारमा फूल फुलेको मैले 

हेर्न मैले चाहि रहें )२ 

तिम्रो आँखामा रहेका काँडालाई 

निकाल्न खोजि रहेँ……