Ki Chada Usalai – Damber Nepali 

(संसार कि राम्री ठान्थे तिमीलाई )२ 

भाग्यमानी रहिछु भन्थे आफैलाई 

माया गर्छौ म भन्दा धेरै उसलाई 

दुईजना मध्ये रोज्छौ तिमी कसलाई 

(कि छाड उसलाई कि मार मलाई…)२ 
(मुटुको टुक्रा ठान्थे तिमीलाई 

जीवनसाथी मेरो भन्थे सबैलाई )२ 

मेरो माया तिमीलाई बनेछ सस्तो 

म भन्दा राम्रो अर्को पायौ कस्तो 

म भन्दा धेरै माया गर्छौ उसलाई 

दुईजना मध्ये रोज्छौ तिमी कसलाई 

(कि छाड उसलाई कि मार मलाई…)२ 
(स्वर्गकी परी ठान्थे तिमीलाई 

आँखाको नानी मेरो भन्थे सबैलाई )२ 

मेरो माया चै भो झरेको पात 

मेरो हात छाड्यौ उसलाई दियौ साथ 

म भन्दा धेरै माया गर्छौ उसलाई 

दुईजना मध्ये रोज्छौ तिमी कसलाई 

(कि छाड उसलाई कि मार मलाई…)२ 
संसार कि राम्री ठान्थे तिमीलाई 

भाग्यमानी रहिछु भन्थे आफैलाई 

माया गर्छौ म भन्दा धेरै उसैलाई 

दुईजना मध्ये रोज्छौ तिमी कसलाई 

(कि छाड उसलाई कि मार मलाई…)३