Musukka Hasda – Babu Bogati 

मुसुक्क हाँस्दा भुतुक्कै पार्छे कान्छी मोरीले  हे छम् छम् नाच्दै कम्मर लच्काउदै हेर्छे गोरीले  हे आँखाको भाकाले सबैलाई लट्ठाउँछे  नागबेली चालले सबैलाई लोभ्याउँछे  आँखाको भाकाले सबैलाई लट्ठाउँछे  नागबेली चालले सबैलाई…