Saharma Mero Kura – Aastha Tamang Maskey 

शहरमा मेरो कुरा चलेछ मैले सुने 

केहि साँचो केही हल्ला रहेछ 

मसित आँशु थियो मेरो दुखाइहरुमा रुने 

आँशुले भिजेन यो मन ढुंगा भएछ 

बजारमा मेरो कुरा चलेछ 

केही भएकै केही बनेको रहेछ 

सबैसित लुकाएको अलिकता खुशी थियो 

दुख्दा मुस्कुराउने मनसित कोही साथ थियो 

बजारको त्यहाँ पनि आँखा लागेछ 

शहरमा मेरो चर्चा चलेछ 

शहरमा मेरो चर्चा चलेछ 

केही साँचो केही झुटो रहेछ 

शहरमा मेरो चर्चा चलेछ 

शहरमा मेरो चर्चा चलेछ