Chhardai Ujelo – Aastha Tamang Maskey

छर्दै उजेलो  मनको अध्यारो कुनाहरुमा  हिँडिरहे म यात्रा मा एक्लै  अग्यात यात्रा  बिरानीमा कहिले  भीडहरुमा कहिले  शुन्यतामा कहिले  कोलाहलमा कहिले  हिडिरहे म  छर्दै उजेलो  मनको अध्यारो कुनाहरुमा  हिँडिरहे म यात्रा…