Bhana Timro Hirdayama – Aastha Tamang Maskey 

भन तिम्रो ह्रिदयमा म बाचेको छु कि छैन?

 भन्छन् जाने कतै गएको हुदैन 

जबसम्म उसलाई सम्झने कोही हुन्छ 

भन तिम्रो स्‍मृति को म प्रिय 

सम्झना म हुँ कि होइन? 
काँढा बनेर दुखे पनि 

फूल बनेर फुले पनि 

भन तिम्रो हृदयले गुनगुनाउने 

गीत म हुँ कि होइन? 

भन 
भन्छन् जो आज छ भोलि त्यो छैन 

समयले मेटाउन नसकेको तिम्रो हृदयको उही भाव म हुँ कि होइन? 
काँढा बनेर दुखे पनि 

फूल बनेर फुले पनि 

भन तिम्रो हृदयले गुनगुनाउने 

गीत म हुँ कि होइन? 

भन 
पाएर पनि जो आफ्नो हुँदैन भएर पनि जो साथ हुँदैन 

भन के त्यो मिलन हो कि बिछोड?