Bhana Timro Hirdayama – Aastha Tamang Maskey 

भन तिम्रो ह्रिदयमा म बाचेको छु कि छैन?  भन्छन् जाने कतै गएको हुदैन  जबसम्म उसलाई सम्झने कोही हुन्छ  भन तिम्रो स्‍मृति को म प्रिय  सम्झना म हुँ कि होइन?  काँढा…