Nepali Jiwan – Cool Pokhrel 

kukhuri kaa ko aawaajsangai 

ma aafno aakhaa kholne garthe 

bihani kaam bhyaaye pachi 

bana tira jane garthe 

banabata aaye pachi 

hataar hataar school jaanthe 

(yastai nai ho nepali jiwan 

yastai nai ho gaaule jiwan )2 
asara aauthyo pani parthyo 

mela paat garna jaanai parhtyo 

jhupro chuhinthyo chhaano chhaunai parhtyo 

gaaibastu hunthyo maaraa janai parthyo 

(yastai nai ho nepali jiwan 

yastai nai ho gaaule jiwan )2 
mangsir aauthyo baali jhulthyo 

khetabaali bhitryai rakhnai parthyo 

chaada aauthyo luga haalnai parthyo 

samaya bithyo haat mukh jodnai parthyo 

k garnu hajur purai raakhcnu parthyo 

(yastai nai ho nepali jiwan 

yastai nai ho gaaule jiwan )6

Advertisements