Bichma Chhutyo Yatra Hamro – Swaroop Raj Acharya 

बिचमा छुट्यो यात्रा हाम्रो  अपुरो भो जिन्दगी  (बिचमा छुट्यो यात्रा हाम्रो  अपुरो भो जिन्दगी) २  बल्न छाड्यो मनको दियो  मधुरो भो जिन्दगी  बिचमा छुट्यो यात्रा हाम्रो  अपुरो भो जिन्दगी  (खुल्ला…