Bal Garera Tyo Man Yeta – Swaroop Raj Acharya 

(bal garera tyo man yeta 

moda bhandina ma 

maya garchheu thaha chha malai 

chhoda bhandina ma) 2 

tara…………. 

(khusi antai milchha bhane timilai dherai ) 2 

(mai sanga nata joda bhandina ma ) 2 

(ma ta maya garchhu timilai) 2 
(ma matrai kaha hora 

timilai maya garne) 2 
timle aafna aafantalai 

hola sodhnu parne 

ritai ho janmaghar chhodne 

ke garchhau khoi timi 
janmaghar sangako naataa 

toda bhandina ma 

paraiko pachchhyeuri tyo 

odha bhandina ma 
tara…………. 
khusi antai milchha bhane timilai dherai 

mai sanga natajoda bhandina ma 

ma ta maya garchhu timilai 
(bato sabai sajilo ta 

kaha hunchha hidna) 2 
man paraai yeutalai 

yatra nahos bhinna 

garho hunchha kahile kahi 

sacho maya chinna 
timro maya tukra pari 

foda bhandina ma 

fal nadine brikshalai lai 

goda bhandina ma 
tara…………. 
khusi antai milchha bhane timilai dherai 

mai sanga nata joda bhandina ma 

ma ta maya garchhu timilai 
bal garera tyo man yeta 

moda bhandina ma 

maya garchheu thaha chha malai 

chhoda bhandina ma 
tara…………. 
(khusi antai milchha bhane timilai dherai ) 2 

(mai sanga nata joda bhandina ma ) 2

Advertisements