Bhana Ke Ke Garnuparchha – Swaroop Raj Acharya 

(भन के के गर्नुपर्छ तिम्रो साथ पाउनलाई )२  मलाई मन छ तिमीसंगै चोखो माया लाउनलाई  चोखो माया लाउनलाई...  (भन के के गर्नुपर्छ तिम्रो साथ पाउनलाई...)२  (माग्नु पर्छ भने पनि भए…