Kina Aauthyo Yad – Rajina Rimal

किन आउँथ्यो याद तिम्रो भूल्न सक्या भए तिमी जस्तै अर्कै दिलमा फूल्न सक्या भए प्रित रोपी फूल रोपेर नगोडेको भए फूले पछि बगरमा नछोडेको भए  किन आउँथ्यो याद तिम्रो भूल्न…