Feri Feri Nai Nabhannu –   Rajina Rimal 

(तिमीसँग जिउने मर्ने चाहना छ मेरो )२

 म तिमी बिना अधुरो तिमी म बिना अधुरो 

मलाई जूनी जूनी जूनी जूनी तिम्रै हुन मन छ 

(फेरि फेरि फेरि नाई नभन्नु ल…)२ 
हो…ला…ला…ला…ला… 

(म फूल हुँ सुबाष तिमी हौ 

म जून हुँ किरण तिमी हौ )२ 

साथी मेरो मनको कुना कुनामा 

तिमी माया बनि बसेका छौ 

म तिमी बिना अधुरो तिमी म बिना अधुरो 

मलाई जूनी जूनी जूनी जूनी तिम्रै हुन मन छ 

(फेरि फेरि फेरि नाई नभन्नु ल…)२ 
हो…ला…ला…ला…ला… 

(म धून हुँ सरगम तिमी हौ 

म आत्मा ईश्वर तिमी हौ )२ 

साथी मेरो हरेक अंग अंगमा 

तिमी प्राण बनि बसेका छौ 

म तिमी बिना अधुरो तिमी म बिना अधुरो 

मलाई जूनी जूनी जूनी जूनी तिम्रै हुन मन छ 

(फेरि फेरि फेरि नाई नभन्नु ल…)४

Advertisements