Nasamjha Bhuledinelai – Adrian Pradhan 

(नसम्झ भुलिदिनेलाई टाढा भैजानेलाई  नबोलाउ साथी फेरी फेरी hridaya तोड्नेलाई)२  नबल्झाउ भरेको घाउलाई  सहन धेरै गार्हो छ  नसम्झाउ भुलेको यादलाई  बिर्सना धेरै गार्हो छ  नसम्झ भुलिदिनेलाई टाढा भैजानेलाई  माया हो…