Cheumai Base – Ram Krishna Dhakal 

छेउमै बसे रिसाउने 

टाढा भए बिझाउने 

मलाई मात्र यस्तो हो कि 

पिरतीको जातै नहुने 

यति छाती चिरिदैन 

पहिरो जाँदा पहाडमा 

भोक छैन निन्द्रा छैन 

निर्मोहीको सम्झनामा 

मुटु माझ हिँउ पर्‍यो 

के ले मात्र सेकिरहने 

मलाई मात्र एस्तो हो कि 

पिरतीको जातै नहुने 
बाडुल्किमा बोलाएथें 

बुझिन कि पापिनीले 

सिरानी त पल्टाएथेँ 

छलेछ कि सपनीले 

उडि जाँउ पंख छैन 

कुरी बसुँ जुगै जाने 

मलाई मात्र एस्तो हो कि 

पिरतीको जातै नहुने 
छेउमै बसे रिसाउने 

टाढा भए बिझाउने 

मलाई मात्र एस्तो हो कि 

पिरतीको जातै नहुने