Yeti Chokho – Udaya Sotang 

यति चोखो यति मिठो दिउँला तिमीलाई माया  बिर्सनेछन् साराले पुराना प्रेमका कथा  यति चोखो...  मेरा सारा जीवन सबै तिमीलाई  मिठा मिठा क्षणहरु सबै तिमीलाई  मेरो खुशी मेरो सुख सबै सबै…