Suseli Le Basantalai – Udit Narayan &  Sadhana Sargam 

(suseli le basantalai 

daku daku jasto 

ful sangai atut nata 

gaasu gaasu jasto ) 2 

nachhoine yo aakash pani 

chhoidiu chhoidiu jasto yo josh 

yo dosh mero ho ki 

mero jawani ko 

(suseli le basantalai 

daku daku jasto 

ful sangai atut nata 

gaasu gaasu jasto ) 2 
nachhoine yo aakash pani 

chhoidiu chhoidiu jasto yo josh 

yo dosh mero ho ki 

mero jawani ko 
(hooo gurasle fuldai bhanchha 

mausam nai ho yesto 

santa saya patri bhanchha 

mai ho uttaulo ) 2 
kshitiz paari badal sangai 

udu udu jasto 

dada kada jammai dekhne 

ke bho malai yesto 

tanai chhune aafai sanga 

sodhu sodhu jasto yo dosh 

yo dosh mero ho ki 

mero jawani ko 
yo chhati maa dhadki dinchha 

mutu yeuta arko 

e aakhale sapana dekhchhan 

sworga jastai gharko 

kaukuti le sataune 

baisa ho yo kasto 

malai matra yesto ho ki 

sablai ho yesto 

baisalu tee 

aakha sangai sodhu sodhu 

jasto yo dosh 

yo dosh mero ho ki 

mero jawani ko 

yo dosh mero ho ki 

mero jawani ko 
suseli le basantalai 

daku daku jasto 

ful sangai atut nata 

gaasu gaasu jasto 
nachhoine yo aakash pani 

chhoidiu chhoidiu jasto yo josh 

yo dosh mero ho ki 

mero jawani ko 

yo dosh mero ho ki 

mero jawani ko