Chhakai Parey – Yash Kumar 

(छक्कै परें बषौपछि आज भैट्दा तिमिलाई

 यसो लाग्यो (सानै रहेछ संन्सार यो) }२ 

छक्कै परें बषौपछि आज भैट्दा तिमिलाई 

(धेरै थरि फेरिएको पाएँ, मेरो भन्नु चिनो मेटिएको पाएँ )२ 

(छक्कै परें बषौपछि आज भैट्दा तिमिलाई 

यसो लाग्यो (सानै रहेछ संन्सार यो) }२ 
कल्पनाको संसार एउटा,घुम्थियो संधै मेरो आँखा वरिपरि 

देख्छु आज कल्पना त्यो,पोखिएको सबै भुईंमा छरि वरि 

(छक्कै परें बषौपछि आज भैट्दा तिमिलाई 

यसो लाग्यो (सानै रहेछ संन्सार यो) }२ 

छक्कै परें बषौपछि आज भैट्दा तिमिलाई