Man Rahe Po –  Aim Baral

Man Rahe Po Maya Preety, Hanskhel Heeramoti 

Manai Mare Keko Tirsana, Manai Mare Keko Tirsana 

Man Phule Po Hariyali, Pohar Sal Yespali 

Manai Jhare Keko Tirsana,Manai Jhare Keko Tirsana 
Jati Bandhi Rakhe Pani Muhansari Phutdoraicha Man 

Ganga Jati Gage Pani Aanphai Bhitra Sukdoraicha Man 

Jati Shikhar Teke Pani Ulkasari Khasdoraicha Man 

Jitna sablai Jite Pani Aaphaisanga Hardoraicha Man 
AAfnai Aangan Puridina Majheri Ta Kasle Khanthyo Ra 

Yeti Sundar Komal Manlai Kasle Tesai Bhanchu Bhantyo Ra 

Bhujnaiparne Kuro Eutai Sancho Maya Haraudaina 

Arkako Man Bhanchi, Aafnai Man Ta Palaudaina