Hanshi  Hanshi – Aim Baral

Hanshihanshi Bitaehalyau Nee

 Maya Lagae Marnu Paryau Nee 

Bhet ke Bhathyo Poleko Ghauma 

Nun Chari Chadi Halyau Nee 

Maya Lagae Marnu Paryau Nee 
Sustasusta Ma Pani, Dobato Khojdaithen 

Ateetalai Birshera Man Daro Gardaithen 

Tirkhako Belama Manako Talau Sukaechadau Nee 

Maya Lagae Marnu Paryau Nee 

Kyalkyalaima Sanchai Paryau Nee 

Tarchu Bhanda Dubaechadau Nee 
Sukha Dukha Sima ho, Jesaukai Kurako 

Kailesamma Sahanu, Peeda Yo Mayako 

Maile Lagayeko Okhati Malam Bishai Paryau Nee 

Maya Lagae Marnu Paryau Nee 

Jharnasamma Jharihalyau Nee 

Phedaidhekhi Dhalihalyau Nee