Chalera Batas – Game Oli & Samjhana Lamichhane Magar