Yeha Sabaima Ris Chha – Yama Buddha 

Rap Verse:1
Yaha sabaima ris cha 

Daiba ko har yaha daityale jitcha 

Yastai nai bichitra reet cha

Bijuli batti byawasthapanma barshau nai breet cha

Ani tapailai kaso cha Thik cha

Yaha hasera nichcha ijjat nai big cha

Hami haru bich nai bibhinna hit cha

Kam kuro thappa sadakma bhid cha

Tara ma sakdina para pachadi hatdina 

Aba ashakta awashthama aaram gardai basdina 

Sabai dhongi thunchu ma neta seta gandina

Ma dhani garib bhandina ma farak byawahar gardina 

Ma ek Nepali hu yo mero desh ho

Afnai lai marchas aba ke yo tero desh ho

Tara panchiko aja durdasha deshko

Sabailai khaltama halera purnu nai besh ho
Rap Verse:2
Hidnu cha ajhai dherai gantabya pugna

Chaina samaya prashasta mast sutna

Wa khana hagna mutna 

Dhila bhaisakyo chandrama ma pugeko yatra 

Firta bhaisakyo

Ajha hami ajhai preethibima chau 

Rajya rahena tara hami preethibika hau

Budhda bhreekutika hau yasto sthitima chau

Shahidko sapana bahir bikritima chau

Kahile kahi ma bhid majha haraudai chu

Eklai baira haruko samajma karaudai chu

Afai afnai sano sansar banaudai chu

Ma dherai janne haru sanga darau da chu

Ke timi yo duniya sanga eklai ladna sakchau

Pari aayema chati bhari goli thamna sakchau

Afno aatma sammanko lagi hasdai marna sakchau

Ke antim samya samma afno pariwarko rakchya garna sakchau