Timilai Kunai Pal – Yash Kumar 

[(तिमीलाई कुनै पल न भेटुँ म 

(यो मन डराउँछ )२ 

(तिमीलाई कुनै पल न देखुँ म 

यो आँखा रसाउँछ )]२ 
(कुनै बाधा अडचन् न आअोस् 

म तिम्रो साथ नहुदाँ 

कुनै हुरी आँधी न आअोस् 

म तिम्रो साथ नहुदाँ )२ 

तिमीलाई कुनै पल न सोचुँ म 

(यो ओठ बरबराउँछ )२ 

तिमीलाई कुनै पल न भेटुँ म 

(यो मन डराउँछ 
(तिम्रो त्यो केशको छहारीमा 

दिन बिताउन पाऊँ 

तिम्रा खुशीहरु सधै भरि 

गुनगुनाउन पाऊँ )२ 

तिमीलाई कुनै पल न भेटुँ म 

(यो मन डराउँछ )२ 

(तिमीलाई कुनै पल न देखुँ म 

यो आँखा रसाउँछ )]२ 

(यो मन डराउँछ )२ 

(यो आँखा रसाउँछ )