Yo Maanle –  Yash Kumar 

(यो मनले तिमीलाई नै रोजेको छ,बिन्ति टाढिन नखोज)२ 

(त्यो आँखामा तिम्रो डुबी सकेछु)२ बिन्ति अरुलाई नरोज 

(न सोध तिमी म सँग माया कति धेरै गर्छु)२ 

(यो हात तिमी थामिदेउ काखैमा तिम्रो म मर्छु)२ 

(यो मनले तिमीलाई नै रोजेको छ,बिन्ति टाढिन नखोज)२ 

(त्यो आँखामा तिम्रो डुबी सकेछु)२ बिन्ति अरुलाई नरोज 

यो मनले तिमीलाई नै रोजेको छ,बिन्ति टाढिन नखोज 
(न सोध तिमी म सँग धनसम्पति कति छ)२ 

(यी हात गोडा सधैं नै छ्न्, लाग्छ यी नै काफी छ)२ 

यो जिन्दगी तिमीलाई नै दिन्छु,बिन्ति अरु केही नि नसोध 

(त्यो आँखामा तिम्रो डुबी सकेछु)२ बिन्ति अरुलाई नरोज 
(यो मनले तिमीलाई नै रोजेको छ,बिन्ति टाढिन नखोज)२ 

(त्यो आँखामा तिम्रो डुबी सकेछु)२ बिन्ति अरुलाई नरोज 

यो मनले तिमीलाई नै रोजेको छ,बिन्ति टाढिन नखोज !