Yo Ke Bhayo – Nima Rumba 

Din-a hos ya raat hos

 Timro har prashna ma, 

ma aljhi rahen  2 

Kohi batai deu, yo ke bhayo 2 

[eauta bhul garen maile, timlai maya garnu 

Eauta khusi ko kura pani ta thiyo, Timlai maile chahanu 

Tara prit ko bahana ma geet banyo, Timilai sochne soch bhayo 

Kebal eauta shor bhayo, Kebal mero sokh bhayou ] 
Rahena kunai sima mero, nijik jati timi chhau 

Thandina ma aru kasai lai, bhulnai sakina mero aatit lai 2 

Yatra lai kati badhau na khojda, har mod ma timi kina 

har mod ma timi kina 

Kohi batai deu, yo ke bhayo 2 
[ Kun dhar ma ma reti-na, maya ko dhar ma ta reti rahe chha 

U chha kahan chha, Marun namarda bhanlan 

Ke garun, bhatenu chhutinu ta thikai chha 

Tara timi kahan malai, sataun chhau, kina uljhaun chhau 

Ko hau timi, – 2 ] 
Kohi batai deu, yo ke bhayo  (till fade) 

(Kohi Batai deu  the bg) 

(yo, ke bhayo) 

(above two line till fade)