Aau na Mero Jivanma- Nima Rumba

आउ न मेरो जीवनमा

 जीवन साथी बनेर 

धेरै धेरै सपना सजाएको छु यो हृदयमा 

आइ बसि देउन मेरो मुटुको माझमा 

मिलीजुली हामी दुई, यो संन्सारमा 

सँङसङैँ हिडौला जीवनको यो यात्रामा 

सुख दु:ख बाडौला हाँसिखुशी साथमा 

मिलीजुली हामी दुई, यो संन्सारमा 

आउ न मेरो जीवनमा 

जीवन साथी बनेर