Timra Nayan – Dhiraj Rai 

Um um um – 2

Timra nayan, timra adhar, timro maya chodera 

Sakdina jana tadah timilai bhulera 

Timra nayan, timra adhar, timro maya chodera 

Sakdina jana tadah timilai bhulera 
Basanta ko phul jhain tirmo joban ma subas bani chai diun ki 

Um um um – 2 

Aakash bhari ka nau laakh tara siundo ma sajai diun ki 

Biasa le jhuke ka aanka ma 

Saram ko lali khule jhain 

Prem ko saugat liyera jivan ma 

Aayi dinu timi 4 

Aai dinu jivan ma 

Ho oh oh.. 

Timra nayan, timra adhar, timro maya chodera 

Sakdina jana tadah timilai bhulera 

Timra nayan 
Jutho na samjhi deu mero maya lai bagdo nadi jhain nirmal chha 

Um um um – 2 

Chiri hera timi yo chhati bhitra timrai naam koriye ko chha 

Jharna jhain bagne ti kesha ma junko kiran pokhiye jhain 

Badal pari ko desh ma 

Aayi dinu timi  4 

Aai dinu jivan ma 

Ho..oh..oh 

Timra nayan, timra adhar, timro maya chodera 

Sakdina jana tadah timilai bhulera 

Timra nayan 

Um um um – 2 

Um um um- 2