Samaya Chha Choto – Yojana Puri 

(समय छ छोटो यहाँ गर्नु धेरै बाँकी छ 

ब्यर्थै नफाल तिमी यो समय

जीवन हो डुबी जाने घाम सरि 

कुन बेला डुब्छ थाहा छैन केहि…)२ 
नहिद ब्यर्थै तिमी सोच 

भोलीको त्यो दिनहरुलाई 

बनाउनु छ तिमीले आफै 

भोली आफ्नो भविश्यलाई 

त्यसैले छोडिदेऊ गन्तव्यहिन बाटो 

अनि नराम्रो साथीहरुलाई 

(समय छ छोटो यहाँ गर्नु धेरै बाँकी छ 

ब्यर्थै नफाल तिमी यो समय 

जीवन हो डुबी जाने घाम सरि 

कुन बेला डुब्छ थाहा छैन केहि…)२

Advertisements