Timi Mero Saath – Dibya Subba 

तिमि मेरो साथ् मा  हुदा 

दुनिया भुलि दिन्छु 

मुस्कन तिम्रो हराइ जान्छु 

तिमिले अङ्गालि दिदा पगल् झै हुन्छु 

सपनामा म डुब्न थाल्छु 
तिमिलाइ म धेरै माया गर्छु 

सधै नै गरि रहने छु 

आकस्, धर्ति जब सम्म् रहनेछ 

तिम्रो लगि म बाचि दिनेछु 
यो सन्सारमा तिमि मात्र मेरो चाह 

यो सन्सारम तिमि मात्र मेरो सपना 

(तिमि मेरो, मेरो माया 

तिमि मेरो एउट साहारा)२ 

सोच्न सक्दिन म, 

तिमि बिना यो सन्सार 

तिमि नै हो मेरो 

जेउने आधार् 

तिमि हासि दिदा 

मेरो यो मन् 

रोयेर खेलि दिन्छ् 

परेलि तिम्रो भिजिदिदा 

मेरो नयेन बात 

पनि आसु खस्छ 
(ल र ल ल ल ल र ल ल)२